Συστηματα ERP

Το ERP είναι τα αρχικά του Enterprise Resource Planning που σε μετάφραση σημαίνει “Συστήματα Ενδοεπιχειρηματικού Σχεδιασμού”. Είναι ένα σύστημα σχεδιασμού που λειτουργεί ως ένα είδος κεντρικού νευρικού συστήματος για την επιχείρηση.

Το ERP ενσωματώνει τόσο τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες όσο και τις διοικητικές, ώστε να παρέχει μία υψηλού επιπέδου εικόνα της επιχείρησής σας. Μπορεί να παρακολουθεί τα οικονομικά και λογιστικά δεδομένα, στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό, να προγραμματίζει την παραγωγή, να διαχειρίζεται υλικά και αποθέματα, αγορές και προμήθειες, πωλήσεις και διανομές, να ελέγχει τη ροή εργασιών και την ποιότητά τους. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά από τους χρήστες που έχουν πρόσβαση.

Youtube
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οικονομική & λογιστική διαχείριση

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαχείριση παραγωγής

Διαχείριση υλικών & αποθεμάτων

Διαχείριση Ποιότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ταχύτητα και ευκολία

Οι εργασίες διεκπεραιώνονται ταχύτερα και σωστότερα χάρη στην ευκολία χρήσης, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της ροής των εργασιών και του αποτελέσματος.

Άμεση αξιοποίηση πληροφοριών

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε μορφή που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα ανάλογα με τη θέση εργασίας και συντελούν στον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών δράσης και των ευκαιριών ανάπτυξης.

Βελτίωση επικοινωνίας

Η λειτουργία της εφαρμογής σαν κέντρο συντονισμού ετερόκλητων λειτουργιών και τεχνολογιών συντελεί στην πλήρη αξιοποίησή τους. Η επικοινωνία με πελάτες και συνεργαζόμενα μέρη βελτιώνεται, επιταχύνεται και γίνεται αποδοτικότερη.

Οργάνωση διαδικασιών

Οργανώνετε τις διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησης με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Αύξηση παραγωγικότητας

Επιλέγετε το πλέον σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας κερδίζοντας χρόνο σε κάθε φάση αξιοποίησης της μηχανογράφησής σας.

Τρόπος Διάθεσης

Το Soft1 ERP διατίθεται με παραχώρηση Άδειας Χρήσης Αορίστου Διάρκειας, με το συνδρομητικό πακέτο διάθεσης ASK – Application & Services Kit και ως υπηρεσία μέσω Internet, S1 On Demand.Οι εφαρμογές Soft1 προωθούνται μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου συνεργατών και διατίθενται με τα παρακάτω τρία διαφορετικά μοντέλα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLOUD

Ο συνδρομητής της υπηρεσίας έχει διαρκώς στη διάθεση του το λογισμικό και το χρησιμοποιεί μέσω Internet από οπουδήποτε. Η εφαρμογή και τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε data center. Έτσι, χωρίς μεγάλη επένδυση ο συνδρομητής μπορεί και χρησιμοποιεί εξαιρετικό λογισμικό και Hardware Χωρίς να χρειάζεται επένδυση σε αυτό η συντήρηση αυτού

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ - LICENSE

Πρόκειται για το παραδοσιακό μοντέλο διάθεσης. H επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για αόριστο χρονικό διάστημα. Το λογισμικό εγκαθίσταται στους Η/Υ της επιχείρησης και αξιοποιείται από ένα ή περισσότερα άτομα ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχει αγοράσει η επιχείρηση

ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ASK

Με την υπηρεσία αυτή ο συνδρομητής καταβάλει το τίμημα χρήσης μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το λογισμικό. Μαζί με την άδεια χρήσης του προγράμματος αποκτά ταυτόχρονα και τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του. Η συνδρομή ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο συνδρομητής, ενώ η εγκατάσταση υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μέσω Internet. Το λογισμικό και τα δεδομένα του συνδρομητή βρίσκονται στην έδρα του, στο δικό του εξοπλισμό

2102136377

Δευτέρα - Παρασκευή

Κουρτίου 11-15, Γαλάτσι

Copyright © 2021 Datalink. All rights reserved

info@datalink.com.gr

Σάββατο - Κυριακή

image
https://datalink.com.gr/wp-content/themes/hazel/
https://datalink.com.gr/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/datalink.com.gr/datalink.com.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off