Καλώς ήρθατε στο www.datalink.com.gr, την ιστοσελίδα της εταιρείας «Datalink OE», εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία».

Για απορίες, παρατηρήσεις και λοιπές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 2136377 και μέσω email στο info@datalink.com.gr.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00

Δεσμευτικότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.datalink.com.gr, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα».

Η αποδοχή των όρων λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη στην Ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην Ιστοσελίδα, ειδοποιώντας σχετικά, εφόσον το επιθυμεί, τον διαχειριστή της.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων συνεργαζόμενων τρίτων.

Το όνομα χώρου (domain name) www.datalink.com.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο από την Εταιρεία στο Μητρώο Ονομάτων Ίντερνετ με κατάληξη.gr  της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.

Η χρήση σημάτων, επωνυμιών και άλλων πληροφοριών σχετικά με συνεργαζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα λαμβάνει χώρα με τη συγκατάθεση των δικαιούχων και αποκλειστικά για σκοπούς συνδεόμενους με στην Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών.

Η Ιστοσελίδα δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και ιδίως τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Προσοχή! Εντός της Ιστοσελίδας παρέχονται υπερσύνδεσμοι για την απευθείας λήψη του λογισμικού:

  1. AnyDesk version version 7 . Κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο (Links AnyDesk Download) προχωράτε στην απευθείας λήψη του λογισμικού, αποδεχόμενοι τους σχετικούς όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων. Η λήψη γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@datalink.com.gr
  2. Softone Azure demo. Κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο (Links Softone Azure demo) προχωράτε στην απευθείας λήψη του λογισμικού, αποδεχόμενοι τους σχετικούς όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων. Η λήψη γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@datalink.com.gr

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σεβόμενοι την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών, η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων που μας παρέχετε. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς της Εταιρείας (επικοινωνία, εμπορική προώθηση, στατιστικοί, φορολογικοί και οικονομικοί) και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητώς από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

 

 

Newsletters

Για την εγγραφή ενός επισκέπτη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρίας είναι απαραίτητο το όνομα, το επώνυμο και το e-mail του επισκέπτη.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Όποιος παραλήπτης newsletter το επιθυμεί, μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανά πάσα στιγμή. Αντίστοιχα η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη χωρίς αιτιολόγηση.

Οι επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο info@datalink.com.gr για να ενημερωθούν αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία τους, διατηρώντας το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής τους σε περίπτωση που το επιθυμούν.

Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγηση των επισκεπτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης.  Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να απορρίψετε ορισμένα cookies ή το σύνολό τους.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα first party, δηλαδή τα cookies που εγκαθίστανται από την Ιστοσελίδα και τα third parties, όπου τα cookies τοποθετούνται από τρίτο μέρος.

Τα first party cookies που χρησιμοποιούμε δεν διατηρούν καμία πληροφορία σχετικά με τον επισκέπτη μετά τη λήξη της συνεδρίας και είναι τα εξής:

Τα third parties cookies στην ιστοσελίδα μας:

Facebook Button

Linked IN button

Google analytics:  Αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης της Google. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στο site μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάσσουμε αναφορές που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες: Google privacy policy

Περιορισμός ευθύνης – Εφαρμοστέο Δίκαιο

H Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας της ιστοσελίδας. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί ασφαλείας, με σκοπό την παροχή του βέλτιστου περιβάλλοντος για τους επισκέπτες.

Εντούτοις, είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/ δυσλειτουργίες/ διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια ενδεχομένως προκύψει από την πρόσβαση και την περιήγηση την Ιστοσελίδα. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι η Ιστοσελίδα δεν θα εμφανίζει διακοπές ή/και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται άμεσα. Τέλος, ουδεμία εγγύηση παρέχεται από την Εταιρεία πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς, συμφωνείται ρητώς ότι δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από τους ανωτέρω λόγους.

Η Εταιρεία έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών ορίζονται αυτά της πόλης των Αθηνών.

2102136377

Δευτέρα - Παρασκευή

Κουρτίου 11-15, Γαλάτσι

Copyright © 2021 Datalink. All rights reserved

info@datalink.com.gr

Σάββατο - Κυριακή

image
https://datalink.com.gr/wp-content/themes/hazel/
https://datalink.com.gr/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/datalink.com.gr/datalink.com.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off