Συστηματα CRM

HomeΣυστηματα CRM

  Το CRM είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management που σε μετάφραση σημαίνει “Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων”. Είναι μία επιχειρηματική στρατηγική που χρησιμοποιείται για την απόκτηση γνώσης των αναγκών των πελατών, την ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων και αύξησης της ικανοποίησής τους.

  Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν το CRM συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, προσφέροντας στη διοίκηση και στους εργαζομένους της ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να κατέχουν μία σφαιρική γνώση. Έτσι, η επιχείρηση έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση, στην επικοινωνία και στην αποτροπή κρίσεων.

  Η DataLink έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία προσφέρει το Soft1 CRM της εταιρείας SoftOne Technologies και σας δίνει την ευκαιρία οι άνθρωποι της επιχείρησής σας να διαχειριστούν πιο αποδοτικά τις σχέσεις με τους υφιστάμενους πελάτες. Mέσω της υπηρεσίας cloud μπορούν να εκμεταλλευθούν νέες ευκαιρίες πώλησης από όπου και αν βρίσκονται, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής !

  • Testimonial #12

  Το ERP δεν είναι λογισμικό, είναι ένα σύστημα ενδοεπιχειρηματικού σχεδιασμού, υποστηριζόμενο από λογισμικό που εξυπηρετεί αυτόν τον σχεδιασμό.

  Antoine Gusman
  Author Company

  Διαχείριση επαφών – λογαριασμών

  Διαχείριση ενεργειών(πωλήσεων, ευκαιρίες πώλησης, προσφορές παραγγελίες, προώθησης)

  Αυτόματες προειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις, απαγορεύσεις κλπ

  Business intelligence analysis ενεργειών

  Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα

  Απλοποίηση διαδικασιών

  Οποιαδήποτε ενέργεια, όπως τα ραντεβού, τα email, οι κλήσεις, τα παράπονα, οι ευκαιρίες πώλησης, καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα, με αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση, την ταχύτητα καταχώρησης και την άμεση προσπέλαση των πληροφοριών.

  Άξιοποίηση πληροφοριών

  Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε μορφή που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα ανάλογα με τη θέση εργασίας και συντελούν στον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών δράσης και των ευκαιριών ανάπτυξης.

  Καλύτερη συνεργασία

  Η επικοινωνία με πελάτες και συνεργαζόμενα μέρη βελτιώνεται, επιταχύνεται και γίνεται αποδοτικότερη.

  Αύξηση κέρδους

  Η επιχείρηση αποκτά την ευελιξία, το δυναμισμό και τα μέσα για να αξιοποιήσει τη δράση της και να εξελιχθεί ανοδικά.

  Το Soft1 ERP διατίθεται με παραχώρηση Άδειας Χρήσης Αορίστου Διάρκειας, με το συνδρομητικό πακέτο διάθεσης ASK – Application & Services Kit και ως υπηρεσία μέσω Internet, S1 On Demand.

  Οι εφαρμογές Soft1 προωθούνται μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου συνεργατών και διατίθενται με τα παρακάτω τρία διαφορετικά μοντέλα:

  • Ο συνδρομητής της υπηρεσίας έχει διαρκώς στη διάθεση του το λογισμικό και το χρησιμοποιεί μέσω Internet από οπουδήποτε
  • Η εφαρμογή και τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε data center
  • Έτσι, χωρίς μεγάλη επένδυση ο συνδρομητής μπορεί και χρησιμοποιεί εξαιρετικό λογισμικό και Hardware Χωρίς να χρειάζεται επένδυση σε αυτό η συντήρηση αυτού

  Πρόκειται για το παραδοσιακό μοντέλο διάθεσης

  • H επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για αόριστο χρονικό διάστημα
  • Το λογισμικό εγκαθίσταται στους Η/Υ της επιχείρησης και αξιοποιείται από ένα ή περισσότερα άτομα ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχει αγοράσει η επιχείρηση.
  • Με την υπηρεσία αυτή ο συνδρομητής καταβάλει το τίμημα χρήσης μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το λογισμικό
  • Μαζί με την άδεια χρήσης του προγράμματος αποκτά ταυτόχρονα και τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του
  • Η συνδρομή ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο συνδρομητής, ενώ η εγκατάσταση υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μέσω Internet
  • Το λογισμικό και τα δεδομένα του συνδρομητή βρίσκονται στην έδρα του, στο δικό του εξοπλισμό
  Υπηρεσία Cloud
  • Ο συνδρομητής της υπηρεσίας έχει διαρκώς στη διάθεση του το λογισμικό και το χρησιμοποιεί μέσω Internet από οπουδήποτε
  • Η εφαρμογή και τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε data center
  • Έτσι, χωρίς μεγάλη επένδυση ο συνδρομητής μπορεί και χρησιμοποιεί εξαιρετικό λογισμικό και Hardware Χωρίς να χρειάζεται επένδυση σε αυτό η συντήρηση αυτού
  Αδεια Χρήσης - License

  Πρόκειται για το παραδοσιακό μοντέλο διάθεσης

  • H επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για αόριστο χρονικό διάστημα
  • Το λογισμικό εγκαθίσταται στους Η/Υ της επιχείρησης και αξιοποιείται από ένα ή περισσότερα άτομα ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχει αγοράσει η επιχείρηση.
  Συνδρομή - ASK
  • Με την υπηρεσία αυτή ο συνδρομητής καταβάλει το τίμημα χρήσης μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το λογισμικό
  • Μαζί με την άδεια χρήσης του προγράμματος αποκτά ταυτόχρονα και τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του
  • Η συνδρομή ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο συνδρομητής, ενώ η εγκατάσταση υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μέσω Internet
  • Το λογισμικό και τα δεδομένα του συνδρομητή βρίσκονται στην έδρα του, στο δικό του εξοπλισμό
  <!--
  -->
  RELATED PROJECTS
  Συστήματα ERP
  Συστήματα CRM
  Εφαρμογές Λογιστικής
  Μισθοδοσία
  Διαχείριση Λιανικής
  Business Intelligence
  Web - Mobile Apps
  Web Design & Development
  0
  0
  image
  https://datalink.com.gr/wp-content/themes/hazel/
  https://datalink.com.gr/
  #d8d8d8
  style1
  paged
  Loading posts...
  /var/www/vhosts/insecret.gr/datalink.com.gr/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  on
  off
  en