Δυνατότητα κατασκευής και αποθήκευσης απεριόριστων εκτυπώσεων 

Σύγκριση διαστάσεων & αθροιστών, μεταξύ χρονικών περιόδων.

Εκτύπωση σε Οθόνη, PDF και Excel